รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท โซลซี้ด จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ปี 1 - ปี 4 (อายุระหว่าง 18-25 ปี)
เข้ามาฝึกงานในมาร์ทเกาหลี Seoul Zeed Mart แจ้งวัฒนะ 14

 

โดยมีตำแหน่งฝึกงานดังนี้

  1.   Digital marketing
  2.   Administration
  3.   Store ,Stock & Packing

 

ระยะเวลาฝึกงาน : 3 เดือนขึ้นไป

เวลาทำงาน : 10.00-19.00 สำหรับ ตำแหน่ง Administration และ Store & Stock

12.00-20.30 สำหรับตำแหน่ง Digital Marketing

วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน (ไม่ใช่เสาร์-อาทิตย์ หยุดตามที่หัวหน้างานกำหนดให้)

เบี้ยเลี้ยง วันละ 200 บาท (ได้รับหลังจากปฏิบัติงานครบวาระแล้ว 15 วัน)

ซื้อสินค้าราคาพนักงานลด 25%

ส่งอีเมล์ มาที่ seoulzeed01@gmail.com พร้อมแนบ resume ,วิดีโอแนะนำตัวสั้นๆ และ portfolio ถ้ามี

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ตลอดทั้งปี

Visitors: 10,158,172