รับนักศึกษาฝึกงาน

 

*บริษัท โซลซี้ด จำกัด ผู้จัดจำหน่าย วัตถุดิบทำอาหารเกาหลี ขายปลีกและขายส่ง*

ดำเนินกิจการในรูปแบบมาร์ทเกาหลี มีหน้าร้านให้ลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้า และมีบริการจัดส่งพัสดุทั่วประเทศ

บริษัทโซลซี้ด จำกัด เปิดรับสมัครน้องๆ นักศึกษารุ่นใหม่ มาร่วมเสริมสัมผัสการทำงานจริง

โดยเข้ามาเรียนรู้ภาพรวมการทำงานระบบบริษัท เรียนรู้การจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ

เก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับระบบการขายของผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสะสมประสบการณ์ และใช้เป็นไอเดียต่อยอดในการทำงานในอนาคต

 

 

 

 

 นักศึกษาฝึกงานบัญชี

 

คุณสมบัติ

 

• นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบสูง

• มีความรุ้ด้านการจัดการเอกสาร
สามารถใช้โปรแกรม Ms - Office ,MS Excel , Google sheetได้ดี

 

รายละเอียดงาน

 

• ช่วยจัดทำ การจัดเรียง และจัดเก็บ เอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย

• ทำเอกสารเบิก-จ่าย ,รายรับ- รายจ่าย

• ทำเอกสารรายงานการเงิน งบประมาณกิจการ และยอดขาย

• ข่วยทำเอกสารประกอบรายการทางบัญชี ,ภาษีซื้อ-ขาย,หักภาษี ณ ที่จ่ายและประสานงานกับฝ่ายบัญชีภายนอกบริษัท

• ช่วยสังเกตุการณ์ ตรวจนับสินค้าคงคลัง และคำนวณต้นทุน

• ช่วยติดต่อ กับหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / ประกันสังคม/สำนักงานเขต (ถ้ามี)

• ช่วยจัดทำ เอกสารด้านจดทะเบียนนิติบุคคล / เอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล (ถ้ามี)

 

 

 

 

นักศึกษาฝึกงาน Digital Marketing

 

คุณสมบัติ

 

• นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น สาขาประชาสัมพันธ์ นิเทศ การตลาด

• สามารถถ่ายภาพ, ถ่าย VDO, ตัดต่อวิดีโอสร้างสรรค์คลิปต่าง ๆ เบื้องต้นได้

•ใช้โปรแกรมทำภาพพื้นฐานได้พอสมควร เช่น Canva , photoshop และใช้คอมพิวเตอร์และ smart phone ได้คล่องตัว

• มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี (โปรแกรม Word, Excel, google drive ,Photoshop, Illustrater) (แนบผลงานที่ผ่านมาหรืองานที่แสดงถึงความทันสมัยและสร้างสรรค์)

 

รายละเอียดงาน

 

• ร่วมวางแผนทำและแชร์ไอเดียสร้างสรรค์ Content online ทุก ๆ ช่องทาง Online เช่น Facebook / Instagram/ Tiktok /Line shopping/ Shopee /Lazada /Grabmart /Lineman Mart

• ร่วมวางแผนทำและสร้าง สื่อ multimedia content offline สิ่งตีพิมพ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนงานขาย

• ช่วยดูแลจัดการ Social Media Platform เช่น Facebook, Line@, Instagram, YouTube และเว็บไซต์เป็นต้น

 

 

 

 

นักศึกษาฝึกงาน administrator

 

คุณสมบัติ

 

•นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ hospitality

•มีทัศนคติที่ดีในด้านบริการ ชอบให้ความช่วยเหลือลูกค้า ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทักษะการแก้ปัญหาด้านบวก

• มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี (โปรแกรม Word, Excel, google drive ,)

• ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง พิมพ์ไทยและอังกฤษได้คล่องแคล่ว และใช้ภาษาได้ถูกต้องตามอักขระ

• สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ง่าย มีความยืดหยุ่น มีไหวพริบ พลิกแพลงได้

•มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ จิตใจดีและใจเย็น


รายละเอียดงาน

 

• ตอบลูกค้าในช่องทาง Social media ต่างๆ ปิดการขาย แนะนำโปรโมชั่น ประสานงานการแก้ไขปัญหาต่างๆ (มีตัวอย่างการตอบให้)

• สรุปยอดขายรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

• ใช้ search engine ค้นหาข้อมูลสินค้าใหม่ได้ด้วยตนเอง ร่วมลงข้อมูลสินค้าร่วมกันกับฝ่าย digital marketing

• ช่วยแคชเชียร์คิดเงินลูกค้าหน้าร้าน และแนะนำโปรโมชั่นต่างๆ

 

 

 

 

 

นักศึกษาฝึกงาน packing , store & stock

 

คุณสมบัติ

 

• นักศึกษาฝึกงาน สาขาโลจิสติก การจัดการ สาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และสาขาทั่วไป

• ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถพัฒนา ตัวเองได้ ทำงานอย่างมีระบบ

• มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน ละเอียด รอบคอบ มีวินัย มีความรับผิดชอบงานสูง 

•มีทักษะพื้นฐานการใช้งานโทรศัพท์ ปริ้นเตอร์และคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

 

รายละเอียดงาน

 

• ช่วยแพ็คสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายระหว่างวัน และตัดสต๊อกออก

•ช่วยสนับสนุนและประสานงานการนำส่งสินค้าที่ร้านขนส่ง

• เตรียมและบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุง กระปุก แพค หีบห่อ ลัง 

•จัดเรียงสินค้า และเติมสต๊อกหน้าร้าน

•ตรวจรับสต๊อก สินค้าเข้าและออก

• ช่วยจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโกดังเก็บสินค้า

 

 

 

☘️นักศึกษาที่กำลังเรียนชั้น ปี 1 -ปี 4 หรืออายุ 18-25 ปี

☘️วันหยุดให้สัปดาห์ละ 2 วัน

☘️เบี้ยเลี้ยงรายวัน วันละ 200 บาท

☘️สวัสดิการอาหารกลางวัน

☘️ซื้อสินค้าราคาพนักงาน

 

Visitors: 10,111,163